Doel


Wat is het Kamper Krachtfonds

 

Het Kamper Krachtfonds

 • is een lokaal gemeenschapsfonds, opgericht in 2015.
 • staat voor alle inwoners van de gemeente Kampen.
 1. de inwoner (individueel), die door te kort schietende  wet- en regelgeving in acute problemen terecht komt, door een (eenmalige) impuls in staat stellen weer op eigen kracht verder te kunnen en sluit daarbij aan bij de werkwijze van het Kamper Kompas, de werkwijze voor het sociale domein van de gemeente Kampen
 2. de inwoners (groep), die hun verantwoordelijkheid voor de samenleving concreet willen maken en daarvoor samen een plan hebben gemaakt
 • draagt bij aan de kwaliteit van leven in de gemeente Kampen.
 • signaleert als deze kwaliteit onder druk staat.
 • wil de samen redzaamheid van de inwoners stimuleren.
 • is een stichting met een doelvermogen en statuten, die valt onder de fiscaalvriendelijke ANBI regeling.
 • is een energiek en toegankelijk fonds dat initiatieven ondersteunt.
 • houdt geld uit de lokale gemeenschap binnen de gemeente Kampen.
 • heeft, naast een fondsenwerving- en communicatieplan, een strategisch- en financieel beleidsplan.

Waarom een Kamper Krachtfonds

 

Het Kamper Krachtfonds is er omdat ...

 • de samenleving verandert.
 • overheden keuzes moeten maken, die niet altijd  eenvoudig zijn te accepteren.
 • in een gezonde samenleving de basisbehoeften voor iedereen goed zijn georganiseerd.
 • we samen verantwoordelijk zijn voor een goede en gezonde samenleving.
 • we meer invloed kunnen en willen uit oefenen op onze directe leefomgeving.
 • door al deze ontwikkelingen nieuwe, grote, maar ook kleine initiatieven vanuit onze samenleving noodzakelijk zijn.
 • bedrijven meer en meer bezig zijn met de ontwikkeling van een beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.
 • er bereidheid is om te geven.
 • gemeente Kampen het waard is om initiatieven, die de kwaliteit van leven van de inwoners in de gemeente Kampen versterken en vernieuwen, financieel te ondersteunen.
 • het Kamper Krachtfonds deze trends in de samenleving wil begeleiden door als intermediair te fungeren.