Home


Samen wonen we in de gemeente Kampen, aan weerszijden van de IJssel. De meeste mensen zijn gelukkig en redden zich prima. En als het even tegenzit, dan hebben ze een financiële buffer of mensen om zich heen die kunnen helpen. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Het Kamper Kracht fonds kan hen misschien helpen om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Het Kamper Kracht fonds wil een brug slaan tussen vrijgevige inwoners of ondernemers en Kampenaren die even in een moeilijke situatie zitten. Vaak is zo’n situatie op te lossen met euro’s, maar soms ook met goederen of diensten.

Inwoners van de gemeente Kampen, of hun hulpverleners, kunnen een aanvraag indienen.

 

Doet u mee? Want ‘Samen zijn we Kampen!’