Hulp nodig?


Het Kamper Kracht fonds is bedoeld om een eenmalige steun in de rug te geven.

Iedereen binnen de gemeente Kampen mag een aanvraag indienen. De aanvraag gebeurt altijd samen met een betrokkene.

 

Bij een individuele aanvraag kijkt het Kamper Kracht fonds naar de volgende criteria:

1.      Je woont in de gemeente Kampen;

2.      Je hebt geen eigen geld;

3.      Een huisbezoek en een inkijkje in je financiën kunnen onderdeel zijn van de procedure;

4.      Er is geen andere vergoeding mogelijk bijvoorbeeld vanuit de gemeente, het rijk, belastingen, uwv of via je eigen netwerk en/of andere fondsen;

5.      De bijdrage is urgent en is in principe een éénmalige gift.

 

Bij voorkeur geven wij liever een product of dienst in plaats van een vergoeding. De vergoeding wordt idealiter rechtstreeks via het Kamper Kracht fonds betaald en indien nodig in termijnen.

 

Wij bekijken alle aanvragen en nemen contact met je op. Voldoet jouw aanvraag aan alle eerder benoemde regels? Dan kunnen wij je waarschijnlijk helpen! 


Een groep initiatiefnemers die een project willen opstarten om de samenleving te helpen, stimuleren wij om een aanvraag in te dienen. De aanvragen kunnen door een groep inwoners van de gemeente Kampen worden ingediend.

Het initiatief is van minimaal vijf inwoners voor andere inwoners in de gemeente Kampen.

 

Bij aanvraag voor een groep gelden deze criteria:

1.      De aanvraag is gericht op het mogelijk maken van het initiatief;

2.      Er is onvoldoende (financiële) draagkracht om het zelf te regelen;

3.      Het initiatief moet bewoners verbinden met elkaar;

4.      Duidelijkheid over te bereiken doelen;

5.      Inzicht in eigen bijdrage en bijdragen uit andere bronnen;

6.      Zijn er geen alternatieve oplossingen voor het project?

7.      Is het initiatief van buiten gemeente toepasbaar in Kampen?

 

Schrijf  een plan op een A4-papier. Wees concreet met een tijdpad en een duidelijke begroting.

 

De bijdrage van het Kamper Kracht fonds is bedoeld om in de startfase te ondersteunen door middel van geld, producten of diensten.