Wat wij doen


Wat is het Kamper Krachtfonds? 

Onze samenleving verandert en de overheid kan niet iedereen ondersteunen. Daarom is in 2015 het Kamper Kracht fonds in het leven geroepen. Het Kamper Kracht fonds is een lokaal gemeenschapsfonds opgericht voor alle inwoners van de gemeente Kampen. Mensen die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen en geen recht hebben op financiële hulp van de overheid, kunnen een beroep doen op het Kamper Kracht fonds. Het fonds biedt hen eenmalige steun, zodat zij weer op eigen kracht verder kunnen. Deze steun varieert van het storten van een geldbedrag tot de aankoop van goederen en/of diensten. Het bestuur

 

Het bestuur van het Kamper Kracht fonds bestaat uit:

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

PR

Leden

Lidi Kievit

Tom de Wal

Ineke Hendriks

Vacant

Elly Potgieter

Arjan Vahl

Martijn Poppe

Bert Dotinga


Bankrekeningnummer:

KVK nummer:

RISN/fiscaalnummer: 

NL 22 RABO 0303 4598 91

62704656

8549.26.100