Jaarverslag 2016


 

Voorwoord

Het jaar 2016 was het eerste jaar waarin het Kamper Kracht fonds volop functioneerde. De bekendheid van het fonds nam toe, aanvragers wisten ons te vinden en de werving van financiële middelen gaf hoop voor de toekomst. Het is echter nog steeds een jonge organisatie! Ontwikkeling van die organisatie, zorgen voor voldoende middelen, de nodige publiciteit en het versterken van contacten blijft veel aandacht vragen.

 

Aanvragen

In 2015 ging het nog om 8 aanvragen, maar in 2016 al om 72 aanvragen van individuele personen of gezinnen en 3 aanvragen van groepen. De meeste aanvragen betroffen complexe financiële situaties. Het team van het Kamper Kracht fonds nam positieve èn negatieve besluiten, gaf adviezen en verwees door naar andere instanties of fondsen.

Van de 72 aanvragen werd 37 keer een bijdrage gegeven aan de aanvragers. Die bijdragen bestonden bijvoorbeeld uit wasmachines, laptops, fietsen, vloerbedekking, kosten van ID kaarten of parkeerkaarten, maar ook uit financiële bijdragen om (meer) schulden te voorkomen. Er volgden veel positieve reacties van aanvragers en van hulpverleners. Van de andere aanvragen werden 13 afgewezen, meestal omdat de aanvragen niet pasten binnen de criteria van het fonds of omdat er andere oplossingen mogelijk waren. 22 aanvragers vonden zelf een andere oplossing of reageerden niet meer, zelfs niet als er een positief besluit was genomen. Vooral voor de DB leden vroeg het behandelen van alle aanvragen een behoorlijke tijdsinvestering.

 

Financiën

De bekendheid van het Kamper Kracht fonds is in 2016 behoorlijk toegenomen. Dat is te merken aan het aantal aanvragen maar ook aan het aantal organisaties, bedrijven en particulieren die het fonds steunen. Zo was de opbrengst van het Kamper Dictee, georganiseerd door Rotary Kampen, van de Triathlon, georganiseerd door Sportcentrum Sonnenberch samen met Goedzorg fysiotherapie en de opbrengst van de Kamper Kroeg Quiz voor het fonds. Bijdragen van het Groot Burgerweeshuis, de Verenigde Gasthuizen, de Stichting Een Helpende Hand aan Roemenië (bekend van de Jan Posthal), kerkelijke organisaties en particulieren kwamen binnen. De Club van 200 ging van start, inmiddels hebben 8 bedrijven of personen voor minimaal 5 jaar een bijdrage toegezegd. De Tohopesate, de Kamper Beursvloer, leverde opnieuw prachtige bijdragen in natura op. Maar: fondsenwerving blijft noodzakelijk, er zijn nog te weinig structurele bijdragen voor een gezonde financiële basis.

 

Activiteiten

In dit verslagjaar werd deelgenomen aan, of waren bestuursleden van het Kamper Kracht fonds aanwezig bij:

 • het Kamper dictee
 • de Tohopesate, de Kamper Beursvloer
 • de Triathlon IJsselmuiden
 • gemeentelijke bijeenkomsten rondom beleid en samenwerking, zoals Alle hens aan dek
 • de kenniscarrousel van gemeentelijke consulenten waar voorlichting werd gegeven over het Kamper Kracht fonds
 • overleg met het Fonds voor de Minima
 • interviews met RTV IJsselmond
 • een actie van Specsavers
 • de Kamper Kroeg Quiz
 • bijeenkomsten van Lokale Fondsen Nederland voor begeleiding en advies.

Publiciteit

Het bestuur van de stichting Kamper Kracht fonds heeft het volgende gedaan om haar activiteiten zowel aan de doelgroep als aan mogelijke financiers duidelijk te maken:

 • bij deelname aan activiteiten, zoals eerder genoemd, het fonds presenteren
 • het plaatsen van advertenties in De Brug en in Kampen.nl
 • tweemaal een artikel in De Stentor
 • een artikel in een uitgave van Lokale Fondsen Nederland
 • een achterpagina van het blad van de Rabobank
 • het ontwikkelen van een flyer en een poster voor de Club van 200: een cadeau van Sanne van Heikoop, Nico van Maastricht en Zalsman.
 • ook werden visitekaartjes geprint, opnieuw een mooi ontwerp van Nico
 • verder ontwikkelen van de website

Interne organisatie

De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2016 ongewijzigd:

Mw. L. Kievit, voorzitter, dhr. T. de Wal, penningmeester, mw. E. Holwerda, secretaris en de leden mw. D. Diender, mw. H. van Schellen en de heren G. Noppert en J. Vermeer.

Het bestuur vergaderde in 2016 8 keer. In september bleek maandelijks vergaderen niet noodzakelijk te zijn en werd besloten minder AB vergaderingen te plannen. Daarvoor in de plaats kwam regelmatig overleg per email. Het DB verzorgt de meeste directe contacten met de aanvragers en met de contactpersonen van andere organisaties. Naast het bestuur zetten leden van het Comité van Aanbeveling zich in voor het Kamper Kracht fonds. Dit Comité bestaat uit: Mw. T. Huisman, directievoorzitter Rabobank Noord, mw. M. Schinkel, oprichter van ELLLA, dhr. B. Boerman, gedeputeerde Provincie Overijssel, dhr. B. Koelewijn, burgemeester gemeente Kampen en dhr. B. Weever, directeur Weever B.V.

 

Conclusies en aanbevelingen

Het Kamper Kracht fonds heeft in 2016 een serieuze start gemaakt met het geven van steun aan mensen in de gemeente Kampen die dat zeer nodig hebben. Zij vonden die steun niet op een andere manier.

Het werven van middelen heeft onverminderd aandacht nodig!