Jaarverslag 2018


Inleiding

In 2018 heeft het Kamper Kracht fonds weer veel inwoners van de gemeente Kampen net dat ene zetje de goede kant op kunnen geven. Er kwamen 65 individuele aanvragen binnen, waarvan ruim de helft ook daadwerkelijk een bijdrage uit het fonds heeft ontvangen. Niet alle aanvragen vielen binnen de kaders van het fonds. Soms was een advies voldoende en in andere gevallen bleek er toch meer eigen kracht of een netwerk aanwezig. In vier gevallen bleek de gemeente alsnog bereid maatwerk te leveren. In 2018 hebben we ook 6 groepsaanvragen gekregen. In de zomer konden 45 volwassen en 64 kinderen daardoor meedoen tijdens het Full Color Festival. Met Sinterklaas hebben 64 kinderen een cadeau gekregen. In totaal zijn er bijna 300 inwoners bereikt.

 

Activiteiten

In 2018 hebben we de gebruikelijke contacten gehad met organisaties als Financiën op Koers, De Kern, Stichting Present en Humanitas. Met het Noodfonds Zwolle e.o. is afstemming geweest over het samen bijdragen aan een ondersteuning. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente over de toekenning van de subsidie. Via onze vaste contactpersoon bij de gemeente stemden we - na toestemming van de aanvragers - af over het wel of niet kunnen leveren van maatwerk door de gemeente. In november hebben we deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Kampen armoede vrij’. De deals die we tijdens de Kamper Beursvloer Tohopesate maakten stonden in het teken van het vergroten van de bekendheid van het Kamper Kracht fonds.

 

Publiciteit

In april waren we zichtbaar aanwezig tijdens de Triatlon in IJsselmuiden. Op 16 juni verspreidden we folders op het Full Color Festival.

Halverwege het jaar is aan onze contactpersonen een Nieuwsbrief verstuurd.

Op 17 december organiseerden we voor belangstellenden een bijeenkomst in Ma Greet. Onze voorzitter vertelde over de werkwijze van het fonds en gaf voorbeelden van hoe we inwoners hebben kunnen helpen. Burgemeester Bort Koelewijn, lid van het Comité van Aanbeveling, lanceerde daarna met een druk op de knop onze nieuwe PR film. RTV IJsselmond en De Brug hebben aandacht besteed aan deze bijeenkomst. De film is gemaakt door Marion van den Berg van The Creative Continuüm. Met haar konden we tijdens de Tohopesate deze mooi deal sluiten.

Net als met Diana de Groot van UITverGROOT. Met haar hebben we als bestuur een sessie gehad om tot de kernboodschap van het Kamper Kracht fonds te komen. Die heeft zij verwoord en gebruikt om twee persberichten van te maken, een voor de inwoners van de gemeente Kampen en een voor de ondernemers. Beide persberichten zijn via de kanalen van Kamper Marketing verspreid, een deal die we met Roeland Tameling konden sluiten.

 

Interne organisatie

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2018 als volgt: Lidi Kievit voorzitter, Jenneke Woudenberg-Lodewijk secretaris, Tom de Wal penningmeester en de leden Karin Bosga, Gosse Noppert en Bert Dotinga. In mei hebben we definitief afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde secretaris Ettie Holwerda. Zij overleed op 70-jarige leeftijd. Ettie is vanaf het begin betrokken geweest bij het Kamper Kracht fonds. We denken met dankbaarheid terug aan haar bijdrage. Hilga van Schellen was aftredend en heeft zich niet weer beschikbaar gesteld. Ook Hilga danken we voor haar inzet, vooral bij de start van het fonds. We zijn blij dat Ineke Hendriks onze website wilde en wil bijhouden.

Het algemeen bestuur vergaderde in 2018 vijfmaal. Het dagelijks bestuur verzorgde de meeste contacten met de aanvragers en met contactpersonen van andere organisaties. Een enkele keer gaat een van de bestuursleden op huisbezoek. Aanvragen, die boven een bepaald bedrag uitgaan, worden geanonimiseerd aan het algemeen bestuur voorgelegd.

 

Financiën

Voor een overzicht van de ingekomen en uitgegeven euro’s verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag. Er zijn geen donateurs aan de club van 200 toegevoegd. Wel heeft de gemeente Kampen besloten een subsidie van € 7.500 toe te kennen. Opnieuw was het Kamper Kracht fonds het goede doel van de 1/8ste Triatlon, die georganiseerd werd door Sportcentrum Sonnenbergh en Goedzorg fysiotherapie uit IJsselmuiden. De opbrengst van een vaatje haring tijdens een bijeenkomst van Kampen in bedrijf ging naar ons fonds, evenals de opbrengst van het Futisala zaalvoetbaltoernooi. Ook ontvingen we bijdragen van het Grootburgerweeshuis, de stichting Steunfonds voor de Zorg, kerkelijke instellingen en giften van particulieren. We kijken dankbaar terug op een financieel evenwichtig jaar.

 

Het Kamper Kracht fonds heeft in 2018 bewezen dat het in veel gevallen eenmalige hulp kan geven aan inwoners van Kampen die dat duwtje in de rug nodig hebben om op een goede manier verder te kunnen gaan. Het blijft een uitdaging om de brug te zijn naar inwoners die dit zetje nodig hebben.